Please enable JS

Rent Indexation

As the landlord, you have the right to index-link the rent, in accordance with Art. 1728(a) of the Civil Code. To help you with this, we have prepared a template letter which you can download below.

Read more

Huurindexatie

Als eigenaar kunt u de huurprijs conform artikel 1728 bis van het burgerlijk wetboek aan de index aanpassen. Voor uw gemak hebben we in dit verband een standaard brief opgesteld, die u hieronder kunt...

Read more

Indexation de loyer

En tant que propriétaire, vous avez la possibilité d'indexer votre loyer, et ce conformément à l'article 1728 bis du Code civil. Pour vous aider, nous vous avons préparé un courrier type que...

Read more

Register now and be the first to see our offers!
I register