Please enable JS
"FIND A HOME" hecht veel belang aan de bescherming van de privacy. De persoonsgegevens van de prospecten worden uitsluitend verwerkt door FIND A HOME, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Brusselsesteenweg 547 te 3090 Overijse, België, in overeenstemming met de Belgische wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna AVG genoemd). De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van FIND A HOME (mevrouw Frédérique Le Berre) is bereikbaar op het adres Brusselsesteenweg 547, 3090 Overijse en op het volgende mailadres: info@findahome.be.

De volgende categorieën persoonsgegevens worden door FIND A HOME verwerkt: identificatiegegevens zoals naam, voornaam, telefoonnummers, mailadressen, postadressen, taalvoorkeuren en zoekcriteria voor vastgoed.

FIND A HOME verzamelt uw gegevens niet automatisch: we verwerken alleen de persoonsgegevens die ons op vrijwillige basis worden bezorgd via ons onlineformulier, per mail of per telefoon en dan voornamelijk wanneer u zich inschrijft voor een zoekopdracht voor een vastgoed of wanneer u in onze database als eigenaar van een goed bent opgenomen. U kunt uw gegevens op eenvoudig verzoek laten verwijderen.

De persoonsgegevens worden met de volgende doelstellingen verwerkt: contact opnemen met de ingeschreven persoon om hem goederen voor te stellen die aan zijn vraag kunnen beantwoorden of om te vragen of zijn criteria eventueel zijn veranderd. Die gegevens worden in geen geval afgestaan, geruild, bekendgemaakt of verkocht. De verbindingsgegevens worden niet op een nominatieve manier geëxploiteerd.

De persoonsgegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van de eventuele overeenkomst met FIND A HOME en daarna tot de wettelijke (fiscale en boekhoudkundige) bewaartermijn is verstreken en tot de contractuele verantwoordelijkheid vervalt. U kunt uw gegevens op eenvoudig verzoek laten verwijderen. De dienstverleners op wie we een beroep doen voor het opslaan van uw persoonsgegevens, leven de bepalingen van de AVG na.

Conform artikel 77 van de AVG kunt u ook contact opnemen of een klacht indienen bij de Privacycommissie (die sinds 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt genoemd) op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel. + 32 2 274 48 00 - Fax + 32 2 274 48 35 - commission@privacycommission.be) of bij de controle-instantie van uw gebruikelijke verblijfland, om uw rechten te laten gelden. Bij elke aanvraag moet een bewijs van uw identiteit worden gevoegd.

Dit charter kan worden gewijzigd om aan de recentste juridische bepalingen of de recentste rechtspraak te beantwoorden. Alleen de recentste onlineversie is geldig.

Copyright © 2019 Find A Home (SRL - BV). +32 2 657 11 99 - info@findahome.be - Privacycharter - Cookies

Agent immobilier-intermédiaire IPI / vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV N° 205.991 & 207.537 (Belgique-België)

Organisme de contrôle : Institut professionnel des Agents Immobiliers IPI - Rue du Luxembourg 16B - 1000 Bruxelles
Toezichthoudende autoriteit : Beroepinstituut van Vaastgoedmakelaars BIV - Luxemburgstraat 16 - 1000 Brussel

TVA/BTW BE 0455-794-882

Code de déontologie | BIV-plichtenleer

Assurance/Verzekering AXA BELGIUM N°730.390.160
Compte de tiers / Derdenrekening BE67 0018 9481 6487

Webdesign by The Fox Trotter